Zarząd:

  • Zbigniew Sadecki – Prezes Zarządu

  • Grażyna Jankowska Kuchno – Członek Zarządu

  • Mirosław Sochaczewski – Członek Zarządu

  • Piotr Kuchno – Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

  • Marek Horubała – Przewodniczący Rady Nadzorczej

  • Jan Kuchno – Członek Rady Nadzorczej

  • Tomasz Serafin – Członek Rady Nadzorczej