Informacje oraz materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93 ze zmianami), jak również nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, usługi doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego. Fundusze zarządzane przez Mebis TFI S.A. nie gwarantują uzyskania określonego wyniku i celu inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego uwzględnia ryzyko inwestycyjne, w szczególności liczy się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych środków. Z zastrzeżeniem przepisów prawa wyłącznym źródłem informacji na temat funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Mebis TFI S.A. są warunki emisji oraz statuty funduszy inwestycyjnych. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie są i nie mogą być traktowane jako składanie propozycji nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych. Mebis TFI S.A. z należytą starannością prezentuje informacje oraz materiały na niniejszej stronie internetowej, nie ponosi jednakże odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie.